Bạn yên tâm là sẽ không bị hiệu ứng lấp lánh của lớp nhũ lên môi, son khi đánh lên rất mỏng và mịn như nhung ạ.